top of page

Det finns tystnader som inte borde bestå. 

Det finns tystnader som mår bättre av att brytas. 

 

#fasad #inkapslad #bottenfrusen #tabu #skam #varförpratarduintemedmig #saknad    #attystnaellerattintetystna  #inteförhandlingsbart #tystnadtagning #medvilkenrätt #närmusikentystnar #tystiklassen #alternativtillsjälvmord #podcast #killmiddag  

#maskulintansvar #teraperamera #duärinteensam #suicidezero #bryttystnaden 

 
 

Var går gränsen för hur mycket tystnad du kan bära? 

Kontakt

theres.wadstedt@gmail.com

bottom of page