top of page

MÄNSKLIGT BETEENDE

Vad innebär det att vara människa och vad menas egentligen med ett ”mänskligt ­beteende”? Verken tar upp det innersta och det ­yttersta som kretsar i och runt ­mänskligheten: kropp, själ, tanke, utseende, ­känsla, ­samhälle.

Allt det lilla i vardagen som blir stort – om hur allt hänger ihop och formar oss till de vi är, vilka vi tror ­andra är, och till de vi ­önskar vara. Minnen drypande av ­nostalgi, ­gömda fördomar som envist ­lurpassar, tanke­mönster som sargar, ­glädje som ­berikar.

“Den mest förvirrande uppmaning man kan få är att uppföra sig som folk”, sa en gång författaren Stig Johansson. Det tycker vi är en intressant betraktelse, inte lätt att veta hur en skall vara.

Musiken du hör i presentationerna nedan är skapad och framförd av Astor Krantz från Musiklinjen på Gotlands folkhögskola.

bottom of page