top of page

SUNDUS OSMAN
HANTVERKAREN FRÅN ALVA

En liten socken på Gotland, med en lugn miljö. Socknen Alva har varit ett hem för Hugo Stumle under hela hans liv. Hugo är intresserad av att utforska sina djupa rötter i Alva. Hans familje, historia och de generationer som har format hans identitet. Det har inspirerat hans engagemang för socknen och dess traditioner. I 25 år har Hugo jobbat med att renovera fönster. Hans inspiration till hantverket har bidragit till Alva socken genom hans arbete. 

 
Hugos vill gärna bidra med något till nästa generation. Han tänker att genom att vara mentor och integrera med unga individer och lärlingar, får han möjlighet att visa hur man kan föra vidare hantverket. Han delar med sig av sina kunskaper och värderingar och berättar innerligt om socknen och livet i Alva. Hugo är en hängiven man som brinner för sitt hantverk och har genom åren lämnat ett och annat spår i socken Alva. 

bottom of page