top of page

TILLBAKA TILL SILTE 2017

SARA-GÜL KANGÖZ
BLICKA BAKÅT OCH LEVA FRAMÅT

 

”Livet kan bara förstås baklänges, men det måste levas framlänges,” säger han eftertänksamt och citerar filosofen Sören Kierkegaard. Peter Jankert, storasyskon, skådespelare och siltebo sedan 10 år, bjuder in till sin värld, i november månad 2017. 

 

”En värld är varje människa”, menade Gunnar Ekelöf, en av Peters favoritdiktare . I Silte ryms alltså hela 123 världar. I världen Peter ryms rollen som förälder, lärare och körsångare. I världen Peter ryms lärarinnebostaden, poesin och havet. I världen Peter ryms tid att blicka bakåt, tid att blicka inåt och tid att leva framåt. 

bottom of page