top of page

TILLBAKA TILL RONE 2019

ISAK UITTO
FISKFABRIKEN. 

Jag hade sett båtarna i Ronehamn, jag visste att de var fiskebåtar. Jag hade sett lastbilar lämna hamnen, men jag hade ingen aning om vad som hände där emellan eller hur denna process skulle kunna se ut.

Detta är ett bildreportage om fiskfabriken i Ronehamn. Från att fisken kommer in till fabriken tills dess att den lämnar. Repetitiva rörelsemönster. Tolvtimmarspass. Fukt. Kyla. 

Jag hade ingen erfarenhet eller förkunskap om branschen, men nu har jag fått en uppfattning. Hoppas ni också kan få en inblick i hur arbetet i en fiskfabrik i Ronehamn kan se ut.

Tack till alla anställda på Scandic Pelagic och alla de fiskare som levererar fisk till fabriken för att jag fick följa erat arbete.

bottom of page