top of page

Skolvägen 24

En bildserie som handlar om fel vägval i livet. Det handlar om missbruk. Att låta livet förfalla allt mer för varje dag som går. Vad för konsekvenser det kan ge och hur svårt det är att se sina problem när man är mitt uppe i en vardag. 

En vardag som man tror är den bästa.

Sist är det jag

Genom inre strider och fysiska handlingar har jag många gånger varit redo för att dö. Att bara lägga mig ner, på den nakna marken. Hoppas på att morgondagen aldrig ska komma.

Varför leva när man kan dö, varför dö när man kan leva? 

Det är frågan jag ställt mig oändligt många gånger. genom att resa mig upp långsamt, så står jag här idag. Redo att leva.

Detta är en gestaltning av mig själv.

bottom of page