top of page

Att bo på en och samma plats hela livet är otänkbart för mig. Alla outforskade platser och människor vill jag inte gå miste om. En livstid är så kort och man hinner bara uppleva en bråkdel. Därför väljer jag att inte stå still.

bottom of page