Från Göteborg till Gotland och tillbaka men

ändå sammankopplad.