Nu är jag renad från synd och återuppstådd som mitt eviga sanna jag. Nu är jag ärlig och älskvärd. Nu är jag sammansatt av er falska tro om hur människan ska vara. Nu är jag renad från mig själv.