top of page

TILLBAKA TILL När 2021

MOAZ ALTAWIL
"Min Nära Vän"

Att vara nära någon både tar och ger mycket på samma gång. Vi människor kan inte, och kommer inte, att förstå vad närhet faktiskt betyder förrän vi släpper kontrollen inom oss. Kontrollen över vad vi har gått igenom som lärde oss att bygga upp murar inifrån. Kanske är det hästarna som är bäst på att få oss att förstå vad närhet innebär. Det är det jag försöker visualisera här. Hästar betyder mycket för mig personligen. När jag tittar in i hästens ögon känns det som att jag tittar in i min själ.  

 

   -Tack Tina för att du visade mig hur roligt man kan ha med hästar och hur viktigt är det att kommunicera med hästen “Mona & j 

    jag förstår verkligen varandra” - Tina 

 

   -Tack Kickan för att du inte bara visade mig hur vackert det är att vara närvarande med hästarna, men också hur fin intimiteten   

     kan vara mellan djur och människa. “Mina hästar är allt för mig” - Kickan.  

 

   -Tack Hanna för att du visade mig hur viktigt det är att ge hästen kärlek och att ta hand om den precis som du tar hand om dig

    själv, och det är häftigt. “Det är en underbar känsla att se dem ge mig det jag ger dem; glädje, tillit, kärlek och trygghet - Hanna. 

bottom of page