top of page

moa källström

KÄNSLOLager

Med min tolkning av utställningens tema mänskligt beteende försöker jag lyfta fram de lager vi människor bär på. Lager av olika önskningar, egenskaper, sinnesstämningar och känslor. Vi har alla flera bottnar, som inte sällan är motsägelsefulla.  

 

Jag vill berätta om det mångfasetterade i oss, som definierar oss som människor. Oavsett om det är en dröm om att hitta hem eller ett sökande, om våra kroppar som signalerar styrka och skörhet, om vår törst efter närhet och trygghet samtidigt som vi söker självständigheten och friheten. 

Jag har velat hitta människans känslolager genom de skikt en dubbelexponering skapar på den analoga filmen. En viktig del av mitt arbete har därför varit att utforska den analoga tekniken. I mina bilder har jag använt en mellanformatskamera och jag har dubbelexponerat direkt i kameran. Därefter har jag skannat negativen och bearbetat dem digitalt, men mycket lite.  

 

Min förhoppning är att de som betraktar mina bilder ska göra sin egen tolkning av de lager av mänskligt beteende som vi alla rymmer. 

KONTAKT: moa.kallstrom@gmail.com 

bottom of page