top of page

TILLBAKA TILL SPROGE 2018

CHRISTOFFER GERNDT
MÅNS MAGASIN

Jag fick följa Måns Hjernquist, som i sin ladugård håller på att förbereda bygget av ett bulhus. 

Bulhuset kommer att till största delen fungera som ett magasin men också som verkstad och en plats för lite finsnickeri. 

Måns har själv ritat huset, och har studerat och utgått från gamla bulhus. 

Enligt Måns beräkningar så kommer det blivande magasinet vara klart våren 2020.

bottom of page