top of page

mänskligt beteende

rasmus lindgren

RUMMET

Jag tror att våra mänskliga beteenden kretsar mycket i att tillhöra eller att inte tillhöra en grupp.  I ett rum med en grupp människor tror jag att man kan se väldigt många beteenden. Känner vi att vi tillhör gruppen i rummet eller en annan grupp utanför detta rum? 

 

Våra beteenden ser annorlunda ut om vi vill tillhöra eller inte men i slutändan så handlar det ändå om att tillhöra någon eller något. 

KONTAKT: Rasmus.lindgren90@gmail.com 

bottom of page