top of page

mänskligt  beteende

gustaf hammarström

sjunde cirkeln

Temat “Mänskligt beteende” ledde mig in på om hur vi genom tiderna kategoriserat olika mänskliga beteenden som icke önskvärda eller syndiga. 

Jag har valt att arbeta enbart analogt. Jag har fotat olika komponenter för sig och sedan sammanfört dem i mörkrummet. Dels för att jag njuter av processen samt att jag tycker att den analoga känslan tillför något extra. 

 

Jag har hämtat min inspiration från Dantes Inferno. En bok där får vi följa Dantes nedstigning genom helvetet. Dantes guide Virgil beskriver under nedstigningen hur och varför de själar de möter bestraffas. Den Sjunde Cirkeln i Helvetet är indelad i tre ringar där de som begått synder av våld bestraffas. I den andra ringen möter paret de som dött av självmord. Där har de förvandlats till knotiga snedvridna träd eller buskar.

På frågan hur det gått till och om de någonsin kommer återfå sina ursprungliga kroppar svarar en av de bestraffade.

“I korthet skall er fråga bli besvarad. När själen, vild av självhat, lämnar kroppen varur hon slet sig egenmäktigt, störtas hon ner av Minos till det sjunde svalget. I skogen faller hon men är ej tilldömd en plats på förhand, utan gror som spältkorn på stället dit hon skjutas av slumpens armborst. En telning blir hon först, och sedan en buske; harpyorna, som livnär sig på bladen, tillfogar smärta, och åt smärtan fönster. Likt andra skall vi hämta våra kroppar men ingen skall bli klädd i den ånyo; vad människan sig frånhänt får ej ägas. Hit skall vi släpa dem; i denna dystra skog skall de hängas upp envar på busken som spirat ur dess egen hätska skugga”. 

KONTAKT: gutta10@hotmail.com 

bottom of page