top of page

mänskligt beteende

jakob joelson

OSS män emellan

Mänskligt beteende handlar för mig om att utgå ifrån sig själv och sina egna tankar, fördomar och erfarenheter och sedan agera därefter. Vi ser världen genom en samling av värderingar och egna meningar, inte genom en samling av fakta och information – som till exempel en dator eller AI gör.

 

Sociala normer, tankar, livserfarenheter och ideologi styr vad vi ser och hur vi förhåller oss till den verklighet vi upplever. Det blir extra tydligt då vi sätter folk i fack och attribuerar känslor, förhoppningar och relationer på både människor och objekt. 

I mitt verk utforskar jag detta genom att undersöka hur intimitet mellan män i vänskapsrelationer upplevs av en betraktare. Synen på män som är intima med varandra är ofta präglad av fördomar om sexualitet och en värdering om vad som anses “manligt” eller inte. Jag vill utmana betraktaren och få den att fråga sig varför den ser på mina fotografier som den gör och vad egentligen mina fotografier avbildar rent konkret.  

 

Jag har valt att arbeta med detta i digital form och i studio.  

KONTAKT     

bottom of page