top of page

TILLBAKA TILL SILTE 2017

GABRIELLA ABU-ALI
ALLT I ALLO, RADIOSAMLARE

"Människor skapades för att älskas, saker för att förbrukas.

Världens kaos beror på att saker älskas och människor förbrukas."

I Ingmar Mellins verkstad i Silte väcks övergivna ting till liv och dömda föremål hittar nya användningsområden. Stillastående traktorer blir rullande igen. Vackra trämöbler bevarar sin skönhet med omsorgsfull restaurering. Skjulet näst intill har väggarna fulla av radioapparater och grammofoner med syfte att lära den nyfikne om ljudlådans historia. 

Förutom att vara en plats med prylar, fungerar verkstaden även som mötesplats. Isärplockade traktorer för samman herrar av olika åldrar och från olika socknar.

Bredvid hans sida står Juenita Rannberg som delar Ingmars samlar intresse och framförallt intresset för människor.  

bottom of page