TILLBAKA TILL SILTE 2017

AGNETA BJÖRKMAN SUND
ELDSJÄLAR I FÖRENINGEN SILTEGÅRDEN 

 

Alert Norrby han är kassör i föreningen.

 

Han bor i den gamla tågstationen Silteby, där hans pappa en gång var stationsförman och stinns

Han är också en av dem som lägger ner mycket tid på att bygga om i Siltegården och även skötseln av änget som hör till.

Han är också en av bygdens starka män med många år deltagande i Stångaspelen där han tävlar i bl.a pärk stångstörtning och i genen Gutnisk femkamp där han blev mästare -86.

 

 

Britta och Jan Lundqvist, Britta är sekreterare i föreningen.

 

De bor i Kvarnåkershamn i ett egetbyggt ekohus som de uppförde på platsen av deras fritidshus då de som pensionärer bestämde sig för att flytta hit.

De må vara pensionärer men de är aktiva, i tex Röda Korset, Hemslöjden, Svenska Kyrkan, När/Lau spelmanslag och mycket mer.

Show More