Dimensioner, kors och tvärs, överallt. Ibland korsas de och fragment hoppar ur, led. Dit de egentligen inte hör hemma. Träd rispar vinden. Grenar rör sig som armar. Stubbar och stenar, skuggor och vättar. 

Vad var det där som jag såg egentligen? Bäst att raska på.

MAIL - MALTE@MALTEMYREN.COM

HEMSIDA - MALTEMYREN.COM

Malte Myrén Pettersson

Skymtade något där borta